Välkommen till  Arbetsliv och mångfalds hemsida – Pluralism.

Vi arbetar med uppdragsforskning, kartläggningar, utvärderingar, utredningar, utbildningar, föreläsningar,  coaching och förändringsprocesser i syfte att utveckla ett arbetsliv utan diskriminerande normer, praktiker och förhållningssätt. Ett arbetsliv där likabehandling är seo-hosting.se norm och där jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet.  

                                                                       

“Without deviation from the norm, progress is not possible”.   Frank Zappa

 

robertssonhans@gmail.com                                                                          

caroline_tovatt@hotmail.com        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 11 oktober 2013 disputerade Caroline Tovatt på en avhandling som handlar om hur jobb tillsätts via kontakter. Erkännandets Janusansikte – Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer.  Santérus förlag. 

Det är en studie av kontakternas betydelse på arbetsmarknaden. En etablerad sanning, men hur det sker i praktiken är mindre känt. I avhandlingen undersöks hur, var, genom vem och varför lediga tjänster tillsätts via kontakter. I fokus står de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika socialt kapital och vad det är som möjliggör att utbildning, erfarenheter och kontakter tillskrivs värde. Resultatet tydliggör hur det sociala kapitalet får betydelse för erkännandet och misskännande i arbetslivet.